نمایشگر دسته ای مطالب

شهر آزاد

آزاد سازی خرمشهر در روز سوم خرداد سال 1361 خورشیدی پس از 578 روز اشغال بعنوان مهمترین هدف عملیات بیت المقدس در دوره جنگ ایران و عراق توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت .

این آزاد سازی در پی مرحله چهارم عملیات بیت المقدس که از 1 تا 4 خرداد 1361 انجام و محقق شد .

Loading the player...
عوامل تولید:

شهر آزاد  ویژه سالروز آزاد سازی خرمشهر

تهیه کننده و کارگردان : وفا صالح پوریان

تاریخ تولید: 1394