نمایشگر دسته ای مطالب

شب های ایران

بامداد شنبه برنامه ی شبهای ایران به صورت زنده روی آنتن رفت با موضوع دورهمی شبانه در فصل پائیز ...

با بخش ها و آیتم های متنوع ،چهره های این دیار ،شعر خوانی ،مهمان ،معرفی کتاب ،شاهنامه خوانی و مسابقه 

این برنامه به سفارش صدای استانها تهیه و تولید شد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: مجید طالبی

نویسنده: اکرم تاج میر

گوینده: عبدالرضا نصاری

مهمان: پویا حاتمی

تاریخ تولید: 1398