نمایشگر دسته ای مطالب

شبستان

شبستان برنامه ایست تولید شده در صدای مرکز آبادان .

کاری از گروه تولید و معارف صدای مرکز آبادان ، ویژه اذان مغرب و عشا .

هر روز راس ساعت 20:00  الی 20:45  به روی آنتن می رود .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : فرزانه دمی زاده

گوینده : نادیا بنی تمیمی

تاریخ تولید: 1394