نمایشگر دسته ای مطالب

سی مو ، سی تو

ای آب نیلگون و گهر بار کشورم                            ای آخرین پناهم و مأوا و سنگرم

امواج تو تلاطم عشق است در دلم                           ای عشق پر تلاطم و موج شناورم

آواز عاشقانه بخوان ای خلیج عشق                           این جمله بود ذکر شهیدان لشکرم

سی مو ، س تو نام ویژه برنامه ایی که با همکاری مشترک ، صدای مرکز بوشهر و صدای مرکز آبادان به روی آنتن رفت .

این برنامه به مدت 90 دقیقه در کنار ساحل بوشهر ، به صورت زنده و مستقیم پخش شد .

این ویژه برنامه به مناسبت روز خلیج فارس و گرامیداشت این مناسبت بزرگ پخش شد .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : آقای قایدی پور

: گویندگان : لیدا  مورائیان -  خانم خرمایی

تاریخ تولید: 1394