نمایشگر دسته ای مطالب

سیگار

سیگار یک قاتل حرفه ایی هست که به جای کشتن مقتول ،او را به آرامی و سرفرصت و با بدترین شکل خود به دام مرگ و تباهی می کشاند.سیگارعلاوه بر مضرات جسمی ،مضرات روحی و روانی هم شاملش می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:لیدا مورائیان

گوینده:لیدا مورائیان

 

تاریخ تولید: 1397