نمایشگر دسته ای مطالب

سیلاب غیرت

سیلاب غیرت، این مستند در خصوص سیلابی که سال گذشته به شهرها و روستاها هجوم آورد و یادی شد از سردار شهید قاسم سلیمانی که به کمک مردمان مهربان و دلسوز خوزستان آمد

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: مهرداد معماری

تاریخ تولید: 1399