نمایشگر دسته ای مطالب

سلام به فردا

سلام به فردا ،نام برنامه ایی است ویژه انتخابات با محوریت انتخاب خوب از دید جامعه شناختی با حضور کارشناس و آیتم هایی (یاداشت اول - یار آشنا - حضور کارشناس) هفته ایی یک برنامه در روزهای پنج شنبه ساعت 16:15 تهیه و تولید می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: اکرم تاجمیر

گوینده: نادیا تمیمی

تاریخ تولید: 1398