نمایشگر دسته ای مطالب

ساعت سلامتی

ساعت سلامتی ،نام برنامه ایی است که روزهای فرد از ساعت 10:05 الی 10:45 بصورت زنده به روی آنتن می رود

این برنامه از پزشک متخصص دعوت بعمل آمد

که در خصوص پرسش شنوندگان پاسخ می دهد

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: نسرین رحمانی

گوینده: عارف کاید خورده

تاریخ تولید: 1398