نمایشگر دسته ای مطالب

زیارت

 

این مستند 10 دقیقه ای در خصوص زیارت تهیهشده.که به صورت گزارشی تهیه می شود.گزارشی از زائرینی که به زیارت کربلا یا مشهد مشرف شدند.

Loading the player...
عوامل تولید:

 

تهیه کننده:مسعود تناور

تاریخ تولید: 1397