سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰

زنجبیل - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

زنجبیل

 

فواید زنجبیل و خواص درمانی آن

زنجبیل یگ گیاه دارویی بسیار مهم است که طبع آن گرم و خشک است، ضدالتهاب است و فواید بسیار مهمی دارد. از جمله خواص آن می توان به جلوگیری از: تـهوع و اسـتفراغ، کـم اشتهایی، بـی اشتهایی روانی، اسـپاسم روده، بـرونشیت، مـشکلات رومـاتیسم را نـام برد.

فواید زنجبیل و خواص درمانی آن

 

زنجبیل چیست:

زنجبیل یک نوع ادویه از ریــشه گـیاهان (Zingiber officinale) است. عـموما در بـسیاری از غـذاهای آسیـایی، دارو های گـیاهی و خـاورمیانه به کـار می رود و از شاخه کـورکومین اسـت این روش بیشتر بـرای درمان مـشکلات روده و مـعده مـفید و غـذایی عـالی بـرای اشخاصی که رژیم بـدون لـکتین دارند مـحسوب می شود ، زنـجبیل هم چنین ممکن است بـه عنوان آرام بخش و به عنوان درمـانی برای اخـتلالات سـلامتی مـورد استـفاده قـرار گیرد و زنجبیل تاثیرات ضد میکروبی، آنـتی اکـسیدانی و ضد التـهابی دارد.

ترکیبات موجود در زنجبیل:

تـرکیبات فـعال در زنـجبیل عـبارتند از (gingerol، shogaol، paradol، zingerone، zerumbone، – dehydro، terpenoids و flavonoids R) ، تـمام این تـرکیبات دارای فـعالیت های آنـتی اکسـیدانی هـستند در حـالی که بـرخی از آن ها دارای ضـد تومور، ضـد التهاب، ضـد میکروب، مـسکن درد و فـعالیت های حـفاظتی کـبد هـستند.

زنـجبیل چیسـت و چه فـوایدی برای سلامتی دارد؟

زنـجبیل درد های ذهـنی را کـاهش می دهد، 2 گرم از زنجبیل امکان دارد به طـور مـتوسط درد مـاهیچه ای نـاشی از ورزش های مـقاومتی و دویدن طـولانی را کـاهش دهد ، به خـصوص اگر حـداقل 5 روز طـول بـکشد، زنـجبیل به اندازه دیـکلوفناک ( داروی درد NSAID ) بـرای مـدیریت درد و بـدون تـوجه به ناراحتی گـوارشی تاثیر دارد.

فواید زنجبیل و خواص درمانی آن

 

زنـجبیل به دل درد قـاعدگی کمک می کند:

زنـجبیل در کـاهش شــدت درد مـوثـرتر از داروی بـی اثر است. و به نـظر می رسد زنـجبیل بـه اندازه مـفنامیک اسید ( داروی درد NSAID ) تاثیر گذار بـاشد.

زنـجبیل به آرتـروز کـمک می کند:

بعضی تـحقیقات نـشان می دهند زنـجبیل تـاثیر آرتروز را بـهبود می بخشد در حـالی که مـطالعات دیـگر نشان می دهند زنـجبیل تـنها در طول اولیـن درمـان مـوثر است بـنابراین تحـقیقات بـیشتری بـرای تـعیین واقـعیت لـازم اسـت.

فواید زنجبیل و خواص درمانی آن

 

زنـجبیل به آسـم و آلـرژی کمـک می کند:

یک جز فـعال در زنجبیل Zerumbone، است و واکـنش Th1 را افــزایش می دهد و بـه واکــنش حـساسیت Th2 به پـروتیین سـفیده تـخم مرغ (آلـبومین) در مـوش ها کـمک می کند، زنـجبیل بـا خـنثی کردن Th2 واکنـش ایــمنی در مـوش ها بـه آسم کـمک می کند.زنجبـیل بـاعث کـاهش انقبـاض مـاهیچه های تـنفسی با کـاهش استـیل کولین می شود.

زنجبیل به اگزما کمک می کند:

شـوگـاول، یـک تــرکیب یـافت شده در زنـجبیل، اسـت کـه حـساسیت پـوست (اگزما) در مـوش ها را از طـریق مـانع سیتوکیـن با فعال کردن مسیر Nrf2 درمـان می کند.

زنجبیل در درمان استفراغ و حالت تهوع:

زنـجبیل از فـعالیـت بـیـش از حـد اعــصاب جـلوگیـری و بـا مـمانعت از عـملکرد سـروتـونین در بـخش گـوارشی، حـالت تـهوع، اسـتفراغ ایـجاد می کنـد و زنـجبیل مسکنـی غیر دارویی مـوثر بــرای بــیماری صبــحگاهی در دوران بـارداری است. زنـجبیل بـه حالـت تـهوع و استفـراغ نـاشی از عوارض جانـبی شیـمی درمانی کـمک می کند.

تاثـیرات زنجبیل:

زنـجـبیل بـه مـقابـله بـا اسـترس کـمک مـی کند. زنـجبیل حـاوی بـسیاری از آنـتی اکـسیدان قـوی اسـت، 6- شـاگول Nrf2 را فـعال در نـتیجه در بـرابر اسـترس اکـسیداتیو مـحـافظت می کنـد و هـمچنین زنـجبیل آنـتی اکـسیدانی مـوثر به عـنوان بـخشی از درمـان ضـد سل اسـت.

زنـجبیل تاثیر ضد سرطانی دارد:

تعدادی تـرکیب فـعال در زنجبیل در برابر نـشانه های سـرطان بـسیار قـوی هستند و زنـجبیل مـی تواند مـرگ سـلول های سـرطانی را بـا اسـتفاده از آپـوپتوز تـحریک کند، زنـجبیل تــرپنوییـدها مـی تواند در سـلول های سـرطانی مـخاط رحـم از طـریق فـعال سـازی آپـتوپتوز الـقا شود.

 • زنـجبیل می تواند سـلول های سرطانی را با تـشعشع حساس کند.
 • زنـجبیل می تواند مانـع رشد سلول سرطانی شود.
 • زنـجبیل می تواند مانـع رشد سلول های سـرطانی کبد ( هپاتاما) و استـخوان (استئوسارکوما ) شود.
 • زنجـبیل رگ های خونـی جدید را که امـکان رشد سلول های سرطانی را فراهم می کند ، متوقف می کند.
 • "زنـجبیل مـانع انتقال سـلول سرطانی می شود.
 • زنـجبیل از مـتاستاز ( مهاجرت سلولی ) سلول های سرطانی سینه پیشگیری می کند.
 • سـلول های سـرطانی توانایی رشد رگ های خونی جدیدی به نام رگ زایی را دارند. زنجبیل مانع از رگ زایی در سرطان پوست می شود.

فواید زنجبیل و خواص درمانی آن

 

خواص زنـجبیل:

 • زنـجبیل از مـبتلا شدن به سـرطان پیشگیری می کند.
 • زنـجبیل از دی ان ای محـافظت می کند.
 • روغـن اسانس زنـجبیل برای کاهش آسیب دی ان ای از سـم قارچ به نام آفلاتاکسین پیدا شده است، زنجبیل می تواند به محافظت از دی ان ای اسپرم در برابر استـرس اکسیداتیو کمک و نشان می دهد مـی تواند به بهبود باروری در مردان کمک کند.

زنـجبیل و خـطرات قـلبی و عـروقی:

زنـجبیل کلـسترول و تـری گـلیسرید را بـهبود می بخشد. زنجبیل CRP خون، نـشانه های قـند خون و کلسترول، تـری گلیسرید را در انـسان ها بهـتر می کند و زنجبیـل می تواند با تـغییر سیسـتم عصبی از طـریق تحـریک گیرنـده های مـوسکارین و مـسدود کردن کانـال های کلـسیم، فـشار خون را کـاهش دهد. زنـجبیل امکان دارد از سخت شدن شریـان ها پیشگیری کنـد. زنـجبیل می تـواند سلـول هایی که رگ های خـونی را پـوشش می دهند از اسـترس اکـسیداتیو محـافظت کند، که نشـان می دهد می تواند به پیشگیری از سـفت شدن شـریان ها کمک کند.

 • زنـجبیل سـطح قند خون را بـهبود می بخشد
 • زنـجبیل گـلوکز خون وHbA1c را در انـسان ها کاهش می دهد.
 • زنـجبیل می تـواند چاقی را درمـان کند
 • زنـجبیل می تـواند موش را در یـک رژیم غـذایی با چـربی بالا حفظ کرده و با فـعال کردن مسـیر PPARδ، ظرفیـت تحـمل ورزش را افـزایش دهد.

درمـان سرماخوردگی با زنجبیل:

زنجبیـل یـک ضد ویـروس، ضـد میـکروب و ضـد قـارچ موثر اسـت. مـطالعات بالینی اضافی امکان دارد برای تایید ایمنی و موثر زنجبیل برای درمان بیماری های عفونی لازم باشد. زنجبیـل تازه مانع عفونت های سرماخوردگی می شود.

فواید زنجبیل و خواص درمانی آن

 

درمـان بیماری ها با زنجبیل:

بـرای درمان تهوع، گاز معده یا سوء هاضمه روزانه 2 تا 4 گرم ریشه تازه یا 1/5 تا 3 میلی لیتر تنتور آن را مصرف کنید.
بـرای جلوگیری از استفراغ، هر 4 ساعت یک گرم پودر زنجبیل (نصف قاشق چای خوری) یا معادل آن یا روزانه سه بار دو عدد کپسول زنجبیل(یک گرم) برای مصرف توصیه می شود.
در درمـان سـرماخـوردگی، تـب نـاشی از آنـفلونزا، گلودرد، گـرفتگیهای ناشـی از قـاعدگی یا سـردرد ،دو قـاشق غذاخوری از دم کـرده زنـجبیل یا چـندین ورق از ساقه ریـشه دار تـازه آنـرا بـخور دهید.
برای درمـان درد ورم مفاصل از آب،عصـاره یا چـای زنـجبیل تـازه به مـیزان روزانـه 4 گرم مـصرف کنید یا روغـن آن را روی مـفصل دردناک بـمالید یا ریـشه تـازه آنرا در ضماد داغ یا گـازهای ضـمادی قـرار دهید و روی نقـاط دارای درد بگذاریـد.
جینـجرول، مـهم ترین جـزء تشـکیل دهنـده ی زنـجبیل کـه مسـئول ایـجاد طـعم و مـزه در ایـن گیـاه مـی باشد، از رشـد سلـول های سـرطانی مـخصوصا سـرطان روده بـزرگ در انـسان جـلوگیری مـی کند.

زنجـبیل در دوره ی بارداری:

در مورد مصرف زنـجبیل در دوره ی بـارداری اتـفاق نظـری بـین محـققان وجـود نـدارد. بـرخی از مـطالعات نشان می دهند که رابطه ای بین مصرف زنجبیل و سـقط جـنین وجود دارد. برخی دیگر معتقدند مصرف این ادویه باعث بروز مشکلات و عوارضی در این دوره ای که بررسی های متعدد دیگر نشان می دهد که مصرف زنجبیل در دوره ی بارداری نه تنها مشکلی به بار نمی آورد بلکه موجب تـسکین حـالت تهـوع نیـز می شود. بـه همین خاطر تـوصیه می کنیم کـه شـما قـبل از مـصرف مـکمل یـا خود زنـجبیل با پـزشکتان مـشورت کـنید.

مـوارد منع مصرف زنجبیل:

 • در کـودکان زیـر دو سـال نـباید اسـتفاده شود.
 • مـصرف زیـاد زنـجبیل مـوجب سـوزش سـر دل مـی شود.
 • افـرادی کـه سنـگ کـلیه دارنـد، بـاید قـبل از مـصرف زنـجبیل حـتما بـا پـزشک خـود مـشورت نـمایند.
 • اگـر داروهـای رقـیق کـننده خـون مـانند وارفـارین و آسـپیرین مـصرف می کنـید، زنـجبیل نـخورید.
 • مـصرف زیـاد زنـجبیل مـمکن اسـت بـا داروهای قـلبی و دیـابت تـداخل نـماید.
 • مـصرف آن در دوران بـارداری و شـیردهی بـاید در حـد مـتعادل بـاشد.
 • مـصرف زیـاد زنـجبیل امکان دارد بـاعث اخـتلالات سیـستم عـصبی مـرکزی گـردد.


پربیننده ترین تولیدات تلویزیون

سینمایی چشمهای آبی زهرا
سینمایی چشمهای آبی زهرا
یکی از مقامات بلند پایه رژیم صهیونیستی که فرزندی با ناهنجاری‌های ظاهری و ژنتیکی بسیار دارد؛ برای جابه‌جایی اعضای بدن فرزندش تلاش می‌کند. او گروهی را مأمور کرده تا به بهانه شیوع نوعی بیماری چشمی و معاینه کودکانِ اردوگاه‌های فلسطینیان، فرد مناسبی را...
سینمایی زن خوب، مرد خوب
سینمایی زن خوب، مرد خوب
داستان این تله‌فیلم در خصوص دو باجناق است که برای یک روز تعطیل به خارج از شهر رفته و طی این روز یک حادثه عجیب باعث به سرقت رفتن نهار می شود و آنها مجبور می‌شوند از غذای دیگری استفاده کنند که این غذا باعث تغییرات عجیب غریب در رفتار همسران آنها می‌شود...
مستند مسابقه ی فرمانده
مستند مسابقه ی فرمانده
زمان پخش 21:18 مدت پخش 42:31
سریال مریم مقدس
سریال مریم مقدس
مریم مقدس نام فیلمی ایرانی به نویسندگی و کارگردانی شهریار بحرانی است. این فیلم محصول سال ۱۳۷۹ می‌باشد.