نمایشگر دسته ای مطالب

رییس

میترا دختری تحصیل کرده و شاغل در یک اداره ی دولتی است . او با پشتکاری که دارد ، پله های ترقی را پشت سر هم طی کرده و به عنوان یکی از روسای اداره به کار خود ادامه می دهد . اوهمواره معتقد بوده که زن به تنهایی می تواند از عهده ی زندگی برآمده و نیازی به مرد ندارد . او که اکنون 36 ساله شده است مدتی است خواب های وحشتناک می بیند ، سایه هایی در خانه ی او رفت

و آمد می کنند و حس می کپند که خویشاوندان هم به او اعتنایی ندارند . به روانپزشک مراجعه می کند و پس از مدتی به این نتیجه می رسد که ازدواج تنها راه خلاصی از توهم « تنهایی » است .

Loading the player...
عوامل تولید:

نام نمایش: رییس

نویسنده: عبدالرضا سواعدی

بازیگران: سهیلا رهگشای. مریم آزادطلب. سهام بغلانی. هادی صابر

صدابردار: ماجد ثامری

تهیه کننده: عبدالرضا سواعدی

تاریخ تولید: 1/2/94