Skip to Content
دهه فجر

رویدادهای 18 بهمن

رویدادهای 18 بهمن


بهمن 57

1- حضرت امام در دیدار با روحانیون شهر اهواز گفتند: ادامه نهضت یک تکلیف است.
 

2- فرماندار نظامی تهران به این دلیل که مردم به مقررات حکومت نظامی اهمیت نمی‌دهند، ساعات منع عبور و مرور را کاهش داد.
 

3- سیزده نفر دیگر از نمایندگان مجلس استعفا دادند.
 

4- مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اوضاع ایران اظهار نگرانی کرد.


  • 12 بهمن
      12 بهمن؛ بازگشت امام خمینی به ایران، آغاز دهه فجر بازگشت امام خمینی (ره) به ایران واقعه‌ای در جریان انقلاب ۱۳۵۷ است که طی آن در ۱۲ بهمن سال ۱۳۵۷ امام خمینی (ره)...
  • 22 بهمن
  • 21 بهمن