نمایشگر دسته ای مطالب

روستای ما

روستای ما، برنامه ست با موضوع معرفی روستاهای اطراف آبادان و خرمشهر

این برنامه به صورت گزارشی تهیه شده که به معرفی روستاها می پردازد

در این برنامه گزارشگر به روستای معمره ی صنگور رفته و در مضیف بزرگ این روستا با اهالی خونگرم آنجا گفتگو می کند


 

Loading the player...
عوامل تولید:

گزارشگر: عیسی علیزاده

تاریخ تولید: 1399