نمایشگر دسته ای مطالب

روز اول ازدواج

محمود و مژگان ، به تازگی ازدواج کردن . محمود بعد از فوت پدر و مادرش ، عهده دار مسئولیت خواهرو برادرش را دارد و این مسئله را همان روز اول ازدواج به همسرش مژگان می گوید .

مهوش، خواهر محمود بسیار ناراحت و غمگین است و از موضوع ازدواج برادرش محمود ناراحت است و شاکی که برادرش بعد از ازدواج آنها را رها کند .

بعد از موضوع مهوش ، تلفن محمود زنگ می خورد که زود خودت را  به محل کارت ، کارگاه برسان که  برای بهرام یکی از کارگران اتفاقی برایش افتاده .

در راه برگشت به منزل در خیابان ، تصادف شدیدی رخ داده که محمود مجبور می شود ، مصدومین را به بیمارستان برساند .

این اتفاقات همه در روز اول ازدواج محمود رخ داد که او مجبور بود کمک رسان همه شود .

Loading the player...
عوامل تولید:

نام نمایش : روز اول ازدواج

نویسنده : عبدالرضا سواعدی

بازیگران : هومن صابر - سهیلا رهگشا - زهرا خزعلی - مجید طالبی - محسن نکویی - ژوبین دارابیان

صدابردار : ماجد ثامری

تهیه کننده : عبدالرضا سواعدی

تاریخ تولید: 1394