رهبر انقلاب، صبح امروز در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش: