راه اندازی تلویزیون تعاملی شیما

شبکه «لبیک» برای پوشش رویداد‌های مذهبی به خصوص در ایام حج، بر بستر فضای مجازی در تلویزیون تعاملی شیما راه‌اندازی شد.

کاربران گرامی می‌توانند جهت تماشای این شبکه در ستاپ باکس به کانال ۷۷ و همچنین در وب‌سایت شیما به آدرس shimaiptv.ir/shi-labbaik مراجعه کنند.