راهپیمایی و تجمع مردمی حمایت از امنیت و پشتیبانی از بیانات مقام معظم رهبری

??فردا در آبادان و خرمشهر ؛ راهپیمایی و تجمع مردمی حمایت از امنیت و پشتیبانی از بیانات مقام معظم رهبری
??آبادان :ساعت 11 از مقابل مسجد حضرت امیرالمومنین(ع) تا مصلای نماز جمعه
??خرمشهر؛ تجمع در صحن شهدای مسجد جامع بعد از اقامه نماز جمعه