سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

دیدار شرکت کنندگان در همایش برجام و اقتصاد مقاومتی با رییس - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دیدار شرکت کنندگان در همایش برجام و اقتصاد مقاومتی با رییس

دیدار شرکت کنندگان در همایش برجام و اقتصاد مقاومتی با رییس جمهور