نمایشگر دسته ای مطالب

دیدار در الست

این نمایش رادیویی ،روایتگر زمان شهادت مدافع حرم ،شهید سعید سیاح طاهری می باشد.این برنامه دو صدا پیشه دارد ،که هر دو راوی در حال گفتگو با وی هستند.بالاخره در بزنگاه شهادت این اسطوره ی دفاع و فرهنگ ناب دفاع مقدس،با تابوت به زادگاهش آبادان بر می گردد و روایت راویان را به پایان می رساند.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و کارگردان :مهرداد معماری

بازیگران :علی باسکوت -وحید سلیمانی-پدرام کریمی-احسان بینا-اکرم تاجمیر-عیسی علیزاده

تاریخ تولید: 97/06/03