دیدار حمید رضا آذرنگ،با مدیر کل صداوسیمای مرکز آبادان

دیدار حمید رضا آذرنگ، دبیر بیست ودومین جشنواره ملی تاتر فتح خرمشهر با مدیر کل صداوسیمای مرکز آبادان