سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

دمام زنی در شب عاشورا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دمام زنی در شب عاشورا

کاری از فضای مجازی مرکز آبادان

 

#حبالحسینیجمعنا
#عزاداریخالصانهرعایت_مومنانه