نمایشگر دسته ای مطالب

دل آوا

دل آوا، برنامه ایی است به مدت 9 دقیقه که این میان برنامه به معرفی مداح اهل بیت آبادان و خرمشهر می پردازد

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: مسعود تناور

تاریخ تولید: 1399