نمایشگر دسته ای مطالب

در خانه بمانیم

در این برنامه، با توجه به شرایط خاص کرونا با استفاده از بخش های گوناگون به بزرگداشت مدافعان سلامت و حوزه بهداشت و درمان و همچنین همدردی با خانواده هایی که عزیزان خود را به خاطر ویروس کرونا از دست داده اند پرداخته شده است

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: لیلا مورائیان

تاریخ تولید: 1399