سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | یک‌شنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۱

در خانه بمانیم - صفحه اصلی

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در خانه بمانیم

در خانه بمانیم


خیابان های آبادان در روزهایی که باید در خانه بمانیم همه با هم علیه این بیماری متحد شویم و تا نابودی این ویروس منحوس در تجمع ها و خیابان ها حضور پیدا نکنیم