درخت غان

كلیات گیاه شناسی غان درختی بسیار زیبا است كه ارتفاع آن تا 30 متر می رسد . عمر آن دراز و حدود 100 سال است . این درخت بومی در قسمت های بالای نیم كره شمالی (اروپا ، آمریكای شمالی ) وجود دارد . در ایران این درخت بصورت خودرو در جنگل های چالوس می روید . بشكل لوزی ، نوك تیز و دندانه داراست . میوه آن بصورت دراز می باشد كه نر آن در پائیز و ماده آن در بهار ظاهر می شود . پوست تنه این درخت سفید رنگ بوده كه در سن بیست سالگی بصورت نوارهایی شبیه كاغذ از آن جدا می شود . و شیره این درخت مصرف طبی درد . تركیبات شیمیایی: پوست و برگ درخت توس دارای یك ماده شیمیایی بنام بتولین Betulin بمقدر حدود 14% می باشد . : برگ و پوست درخت توس از نظر طب قدیم ایران سرد و خشك است . الف : خواص آب یا شیره درخت توس 1)بعنوان كمپرس برای از بین بردن لكه های پوستی و بیماریهای پوستی استفاده می شود. 2)ناراحتی های مثانه و ورم آنرا ازبین می برد. 3)بهترین داروی نقرس است . ب : خواص برگ و پوست درخت توس 1)تصفیه كننده خون است . 2)تب بر است . 3)عرق آور می باشد . 4)داروی مفیدی برای گریپ و سرمخوردگی است . 5)دستگاه هاضمه را تقویت می كند و برای هضم غذا مفید می باشد. 6)سرگیجه و سردرد را برطرف می كند. 7)جوشانده آنرا می توان برای شست و شوی زخم ها بكار برد. 8)اگزما را برطرف می كند برای این كار جوشانده پوست و یا برگ درخت توس را روی زخم ها بمالید. 9) و نقرس رار فع می كند . 10)كسانیكه پایشان عرق می كند باید هر روز پاها را در جوشانده برگ و پوست درخت توس قرار دهند . طرز استفاده: شیره یا آب درخت نوغان : مصرف درمانی زیادی دردو طبق نظر اطبای قدیم برای اكثر امراض مفید است .این شراب طعمی مطبوع و تر وشیرین دارد . جوشانده برگ درخت توس : مقدر 200 گرم برگ و جوانه درخت را در یك لیتر آب جوش ریخته و بگذارید آرام بجوشد تا حجم آن به نصف تقلیل یابد . مقدر مصرف این جوشانده یك فنجان و نیم ساعت قبل از هر غذا است دم كرده : مقدر 50 گرم برگ و جوانه درخت را در یك لیتر آب جوش ریخته و بمدت نیم ساعت دم كنید . مقدار مصرف این دم كرده هم مانند جوشانده سه فنجان در روز است . مضرات : مضرات خاصی برای آن بیان نشده است .

 غان درختی بسیار زیبا است كه ارتفاع آن تا 30 متر می رسد . عمر آن دراز و حدود 100 سال است . این درخت بومی در قسمت های بالای نیم كره شمالی (اروپا ، آمریكای شمالی ) وجود دارد . در ایران این درخت بصورت خودرو در جنگل های چالوس می روید . بشكل لوزی ، نوك تیز و دندانه داراست . میوه آن بصورت دراز می باشد كه نر آن در پائیز و ماده آن در بهار ظاهر می شود . پوست تنه این درخت سفید رنگ بوده كه در سن بیست سالگی بصورت نوارهایی شبیه كاغذ از آن جدا می شود . و شیره این درخت مصرف طبی درد .