نمایشگر دسته ای مطالب

دارو

یکی از مشکلاتی که در بیمارستان ها، پزشکان با اون مواجه می شوند ،مصرف دارو در خردسالان و کودکان هست

مسمومیت های دارویی در کودکان در اثر اشتباه والدین یا کنجکاوی کودکان پیش می آید

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: نسترن ریاحی

تاریخ تولید: 1399