نمایشگر دسته ای مطالب

دارالحب

این مستند در خصوص معرفی قدمگاه خضر نبی می باشد.

معرفی این مکان مقدس زیارتی و تفریحی در شهرستان آبادان

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: وفا صالح پوریان

تاریخ تولید: 1398