جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

خوش بین بودن بهتر است یا واقع بین بودن ؟ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خوش بین بودن بهتر است یا واقع بین بودن ؟

ما در زندگی مشترک باید خوش بین باشیم یا واقع بین یااینکه هردو ؟

کارشناس برنامه به ما می گوید که کدام یک بهتر است یا اینکه هردو را در کنار هم داشته باشیم