نمایشگر دسته ای مطالب

خوشه چین

خوشه چین نام میان برنامه ایی است که در آن به انعکاس مشکلات کشاورزان محلی و بومی منطقه پرداخته می شود

در این گزارش به انعکاس مشکلات بسیار کشاورزان زحمتکش در روستاهای اطراف آبادان و خرمشهر پرداخته می شود

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: نسترن ریاحی

گزارشگر: نسترن ریاحی

تاریخ تولید: 1399