نمایشگر دسته ای مطالب

خودباوری

یکی از ویژگی های انسان های پویا و متعالی ،خودباوری /یعنی باورداشتن همه ی استعداد های درونی و تواناییهای ذاتی و فطری

شکوفا سازی توانایی ها نقش برجسته ایی در تقویت خودباوری جوانان داره ...بدون شک جوانانی که در محیط های علمی شاهد به بازنشستن توانایی ها و نوآوری های خود هستن ،اعتماد به نفس بیشتری دارند.

Loading the player...
عوامل تولید:

گوینده:ژاله زعفرانی

تهیه کننده:اکرم تاجمیر

تاریخ تولید: 1397