جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

خواب پریشان پادشاه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خواب پریشان پادشاه

Loading the player...

دانلود

در این قسمت از مجموعه عروسکی شکرستان پادشاه شکرستان خواب پریشانی میبیند و فکر می کند که پایان عمرش است پس وزیر را صدا می کند که وصیتش را بنویسد اما بعد از تعبیر خواب ..... .