دهه فجر

خمینی ای امام"

خمینی ای امام"


Loading the player...

خواننده: گروه کر
نام اثر: خمینی ای امام"

  • 12 بهمن
      12 بهمن؛ بازگشت امام خمینی به ایران، آغاز دهه فجر بازگشت امام خمینی (ره) به ایران واقعه‌ای در جریان انقلاب ۱۳۵۷ است که طی آن در ۱۲ بهمن سال ۱۳۵۷ امام خمینی (ره)...
  • 22 بهمن
  • 21 بهمن