جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

خروج خواهران رزمنده از خرمشهر به دستور شهید جهان آرا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خروج خواهران رزمنده از خرمشهر به دستور شهید جهان آرا

راوی: حربی (رزمنده دفاع مقدس)

کاری از فضای مجازی مرکز آبادان