جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

خروج خواهران رزمنده از خرمشهر به دستور شهید جهان آرا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خروج خواهران رزمنده از خرمشهر به دستور شهید جهان آرا

راوی: حربی (رزمنده دفاع مقدس)

کاری از فضای مجازی مرکز آبادان