نمایشگر دسته ای مطالب

خبر (طنز)

نمایش طنز اخبار، از جمله نمایش های طنزی بود که در ایام نوروزدر فواصل برنامه های ویژه نوروزی به روی آنتن رفت و از بخش های زیبای برنامه های ویژه بود که با استقبال شنوندگان روبرو شد

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: اکرم تاج میر

تاریخ تولید: 1399