نمایشگر دسته ای مطالب

خانه ی ما

داستان در خصوص روستاهای اطراف آبادان و خرمشهر که افرادی که برای پیک نیک یا گشت و گذاربه روستاها و نخلستان های اطراف می روند و نکات بهداشتی را رعایت نمی کنند و زباله ها و پسماندهای مواد غذایی خود را در اطراف نهرها و نخلستان ها رها می کنند و از برگ های درخت نخل رای درست کردن آتش استفاده می کنند

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: عبدالرضا سواعدی

بازیگران: هادی صابر - سمیه سرکاری - مجید طالبی - عبدالرضا نصاری - محسن نیکویی - مرجان پارسا

صدابردار: ماجد ثامری

تاریخ تولید: 1399