سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

حماسه ای دیگر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

حماسه ای دیگر

Loading the player...

انشاءالله امروز ملّت ایران نشان خواهند داد که به معنای حقیقی کلمه، حماسه به وجود خواهند آورد.
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif توقّع بندهی حقیر از ملّت عزیزمان این است که همه شرکت کنند؛ و توصیه میکنم که زود حضور پیدا کنند، تأخیر نیندازند - فی التّأخیر افات - یعنی همین اوّل صبح، در نیمهی اوّل روز، نگذارند دیروقت بشود.
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif من به 31 نفر برای شورای شهر رأی دادم. البتّه بعضی از این حضرات را از نزدیک میشناختم، بعضی را هم نمیشناختم، لکن اعتماد کردم به همین فهرستهایی که پیشنهاد میکنند و میدهند؛ یکی از آنها را ما گرفتیم و به اعتماد آنها، بقیّهی کسانی را که نمیشناختیم نامشان را نوشتیم.
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif برای ریاست جمهوری هم در بین این حضراتی که هستند، یک نفر را به نظرم رسید و انتخاب کردم. به کسی هم نگفتم تا الان؛ حتّی کسانِ نزدیک من - خانوادهی من، فرزندان من - مطّلع نیستند که من به چه کسی رأی دادم. وظیفهی مردم است که تحقیق کنند؛ لابد تا حالا تحقیق کردهاند و انتخاب کردهاند کسی را که میخواهند به او رأی بدهند.
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif به این حضرات محترمی که مسئولان صندوقها و مسئولان بازشماری و قرائت آراء و اینها هستند، یک توصیه به این عزیزان دارم و آن این است که بدانند رأی مردم امانتی است دست آنها و حقّالنّاس است؛ یعنی حفظ امانت در این مسئله، حقّالنّاس است. همانطور که میدانید حقّالنّاس را انسان بیشتر بایستی رعایت کند و خروج از عهدهی حقّالنّاس سختتر است از خروج از عهدهی حقّالله. لذا است که خیلی باید در این زمینه توجّه کنند.
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif ملّت عزیز ما هم با شوق و انگیزه وارد بشوند؛ بدانند که سرنوشت کشور دست آنها است، و سعادت این ملّت بستگی دارد به انتخاب آنها؛ هم به اینکه فرد شایسته را انتخاب کنند، هم به اینکه اصلاً وارد مرحلهی انتخاب بشوند؛ خود این ورود در مرحلهی انتخاب، تأثیر دارد در سعادت کشور.
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif مخالفین ملّت ایران و دشمنان ملّت ایران سعی میکنند - از مدّتی پیش - کاری کنند که مردم یا مأیوس بشوند یا بدبین بشوند یا تنبلی کنند یا اهمّیّت ندهند، لذا پای صندوقها نیایند. دیگر حالا کارِ این «کارشکنی» از مطبوعات و رسانهها و خبرگزاریها گذشته، به خود سیاستمداران جبههی دشمن ملّت ایران رسیده؛ آنها هم حتّی دخالت میکنند. شخصیّتهای معروف سیاسی غربی، آنهایی که وابستهی به جبههی دشمنند، میبینید که علیه حضور مردم فعّالیّت میکنند..