جهش تولید | چهارشنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۹

حفظ تعادل در مثبت اندیشی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

حفظ تعادل در مثبت اندیشی

در ادامه  بحث پیرامون مثبت اندیشی فرد به این قسمت به حفظ تعادل در مثبت اندیشی و اینکه فرد واقعیت مشکلات خودرا قبول کند و دنبال راه  حل های جدید باشد