حضور پغرور مردم آبادان و خرمشهر در راهپیمایی 22 بهمن 1396 به روایت عکس