جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

جهاد - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

جهاد

Loading the player...
جهاد

ایادی رضا خان که قصد براندازی حکومت قاجار و به سلطنت نشستن خود دارد در خوزستان به ظلم و چپاول عشایر مشغولند و هرگونه اعتراض را سرکوب می کنند چند تن از شیوخ قبایل و طوایف عرب خوزستان در اعتراض به ظلم و جور حکومت ها تبعید شده تا صدای حق طلبی آنها خاموش شود در این میان عده ای از سران حکومت در خوزستان قصد ایجاد تفرقه در میان مردم را دارند تا به این وسیله اهداف رضاخان محقق شود در این میان شیخ مرداو با همکاری و مساعدت برخی از سران عشایر طرح مبارزه با بیگانگان و ایادی رضاخان را ریخته و به پایگاه ها و مراکز قدرت حمله برده و مردم را برای یک مبارزه ی سخت و بی امان اماده میکند

ایادی انگلیس در یک طرخ شوم شیخ مرداو را محاصره و بازداشت می کنند و قصد آن دارند که وی را به تهران اعزام کنند که با هوشیاری مردم و اقدام به جای سید نور روحانی با نفوذ منطقه مردم به کاروان نیروهای انگلیسی مله کرده  و شیخ مرداو را آزاد می کنند.

ایادی خارجی و رضا خان از ترس قیام بیشتر و حرکت های مردمی برخی از زندانیان و شیوخ را آزاد می کنند

تاریخ تولید: 1393

نویسنده : عبدالرضا سواعدی

بازیگران : هادی صابر، محسن نیکویی، عبدالرضا نصاری، سهیلا رهگشای، عقیل محسناوی

صدابردار : مسعود تناور

افکتور:ماجد ثامری

تهیه کننده : عبدالرضا سواعدی