نمایشگر دسته ای مطالب

توپ 106

توپ 106 نام برنامه ی تولیدی به مناسبت هفته ی دفاع مقدس .این برنامه با محتوای مسابقه و طرح سوال تهیه می شود.برنامه یی 15 دقیقه یی ،متنوع و جذاب است .که با نگرش بیشتر جوانان با مقوله ی دفاع مقدس و نبرد 8 ساله رزمندگان اسلام تهیه می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: فرزانه دمی زاده

گ.ینده : اکرم تاجمیر

تاریخ تولید: 1394