نمایشگر دسته ای مطالب

تولد

ناصر که در سال های گذشته اعتیاد داشته است و ترک کرده ،در یکی از روزها با ودوست دوران نوجوانی و خدمت سربازی خود به نام پرویز برخورد می کند که سخت معتاد است .از وی می خواهد که برای ترک و رهایی از این بلای خانمان سوز اقدام کند.اما پرویز ناامیدتر از این حرف ها ست .ناصر از طریق همسر خود ناهید،همسر پرویز آزاده را پیدا می کند و از او برای نجات پرویز کمک می کند.پرویز که در یکی از روزهای سخت قصد خودکشی دارد با دیدن آزاده که ظاهرا او هم قصد خودکشی دارد از تصمیم خود پشیمان شده و با همکاری ناصر برای ترک اعتیاد اقدام می کند.

Loading the player...
عوامل تولید:

تولد

نویسنده :عبدالرضا سواعدی

بازیگران:رزا ایرانمنش-مرجان پارسا-عبدالرضا نصاری-هادی صابر-اکرم تاجمیر

تهیه کننده:عبدالرضا نصاری

صدابردار:ماجد ثامری

تاریخ تولید: 1394