سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

توصیه به صبر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

توصیه به صبر

Loading the player...

دانلود

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
الحمدلله رب العالمین

عَن الصّادِقِ جعفرِ بنِ محمدٍ علیهماالسلام قالْ اِصْبِرْ عَلی أَعْدَاءِ النِّعَمِ (۱)
«اعداء النعم» مراد آن کسانی هستند که با نعمت‌هایی که خدای متعال به شما داده، آنها با این نعمت‌ها دشمنند. شما نعمت علم پیدا کردید، نعمت آبرو و حیثیت بین مردم پیدا کردید، مالی خدای متعال به شما داده است، نعمت‌های گوناگونی که خدا به شما می‌دهد، بعضی‌ها با این نعمت‌هایی که خدا به شما داده دشمنند؛ یعنی حسودند، حسودی می‌کنند. در واقع آن کسی که حسادت می‌کند و دشمنی می‌کند با شما به خاطر لطفی که خدا به شما کرده، او با شما دشمن نیست، با آن نعمت‌ها، با آن امتیازاتی که شما دارید، با آنها دشمن است.
می‌فرماید که اِصْبِرْ عَلی أَعْدَاءِ النِّعَمِ؛ صبر کن، مقابله به مثل نکن اگرچنانچه آنها علیه شما حرفی می‌زنند، توطئه‌ای می‌کنند، کاری می‌کنند، شما پاسخ دشمنی آنها را با صبر بده نه با عمل متقابل؛ چرا؟

فَإِنَّکَ لَنْ تُکَافِئَ مَنْ عَصَی اللهَ فِیکَ بِأَفْضَلَ مِنْ أَنْ تُطِیعَ اللهَ فِیهِ
عجب عبارت زیبا و پرمغزی؛ می‌فرمایند آن کسی که در مورد تو معصیت خدا را کرده است؛ یعنی بدی تو را گفته، علیه تو کار کرده، حرکتی کرده، اقدامی کرده، تو نمی‌توانی در مقابل این شخصی که با تو دشمنی کرده است، مقابله به مثلی بکنی، مجازاتی کنی، بهتر از آن مجازاتی که خدا می‌کند بر اثر اینکه تو اطاعت کنی خدا را درباره‌ی او.
این مثل این می‌ماند که فرض کنید کسی دشمن شما است به خاطر اینکه شما بین یک گروهی از مردم آبرومندید، حیثتی دارید؛ خب بهترین مجازات او این است که شما کاری کنید که آبرویتان بشود ده برابر. یعنی این بهترین مقابله‌ی با او است. چرا؟ چون شما به خاطر این اطاعت الهی باز تفضلات بیشتری از خدا شامل حالتان می‌شود.

 


in the name of God
Praise be to Allah Lord of the Worlds

Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq Ali enemies of al-Numan Asbr Lyhmaalslam fireproof (1)
"Enemies of al-Numan," meaning that those with the gifts that God has given you, with the blessings of the enemy. You have found favor science, people have found favor reputation, financial Almighty God has given you, that God gives different gifts, some of the gifts that God has given you the enemy, the jealous, jealous of them. In fact, the one that is the envy and enmity with you for a favor that God has for you, he is your enemy, with the blessings, the privileges that you have with them is the enemy.
Asbr Ali says that the enemies of al-Numan, wait, do not retaliate against you Agrchnanchh they say, they plot, they do one thing, you call me hostile towards them with patience, not with retaliation, why?

Fick's Len Funk Tkafy I Bafzl Sy I Tty God Fierro
What a beautiful phrase and Prmghzy, says the one sin that God has on you, that you said evil against you worked, moved, acted, you can not be in front of someone who is an enemy to you, deal byword do, not punishment, it is the punishment of God because you obey God about him.
It's like assuming someone is your enemy because you Brvmndyd between a group of people, you have dignity, so his punishment is that you make the best Brvytan be tenfold. That is the best deal with him. Why When you open for the obedience of God's grace is greater than God feel