نمایشگر دسته ای مطالب

تصمیم گیری

آدم هر چقدر برای رسیدن یه تصمیم درست و صحیح باید یه سری مسائل را در نظر داشته باشیم.

هر تصمیمی که می گیریم در آینده مون اثر گذار هست

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: اکرم تاج میر

 

تاریخ تولید: 1398