نمایشگر دسته ای مطالب

تصادف

تهیه کننده:لیدا موراییان

Loading the player...
عوامل تولید:

استفاده از تلفن همراه در کشور افزایش چشمگیری داشته است و دامنه استفاده از آن در بین رانندگان ما بسیار زیاد شده است. این درحالی است که بر طبق قوانین راهنمایی و رانندگی کشور استفاده از گوشی همراه در حین رانندگی ممنوع می باشد. بدیهی است که استفاده ازگوشی همراه در هنگام رانندگی باعث به وجود آمدن احساسات مختلفی درشخص راننده مانند: هیجان، ناراحتی، نگرانی، افسردگی و حتی احساسات مثبتی مانند خوشحالی و ... می شود و این موضوع منجر به عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از طرف رانندگان و افزایش تخلفات و تصادفات ترافیکی انها می شود.

تاریخ تولید: 1398