حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۳۰ آبان ۱۳۹۷

تشکر شاهوار پور فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان از مهندس دبیقی مدیر کل مرکز آبادان - نمایش محتوای خبر

 

 

تشکر شاهوار پور فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان از مهندس دبیقی مدیر کل مرکز آبادان

مرکز آبادان/واحد مرکز ی خبر/فرهنگی هنری مذهبی

تشکر شاهوار پور فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان از مهندس دبیقی مدیر کل مرکز آبادان