سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

ترانه خوانی جناب کاملو - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ترانه خوانی جناب کاملو

وقتی که جناب کاملو از دغدغه هایش می خواهد صحبت کند اما طبع شعرش گل می کند و ترانه می خواند