نمایشگر دسته ای مطالب

تحرک رمز سلامتی

 

دویدن باعث می شود که گردش خون در بدن انسان بسیار خوب باشد و همه ی انسانها بادویدن سلامتی کامل را می توانند بدست آورند ، دویدن باعث می شود عمل چربی سوزی بسیار در بدن صورت گیرد و نشاط و شادابی بیشتری داشته باشیم .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : لیدا مورائیان

تاریخ تولید: 97