جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

بیمارستان شرکت نفت آبادان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بیمارستان شرکت نفت آبادان

راوی: خانم محمدی (پرستار بیمارستان)

کاری از فضای مجازی مرکز آبادان