سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

بیمارستان شرکت نفت آبادان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بیمارستان شرکت نفت آبادان

راوی: خانم محمدی (پرستار بیمارستان)

کاری از فضای مجازی مرکز آبادان