بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با نخست وزیر ژاپن