نمایشگر دسته ای مطالب

به اتفاق

به اتفاق نام برنامه ی تولیدی ست که در استودیو تولید صدای مرکز آبادان تهیه و تدوین شد.این برنامه ویژه سال تهیه می شود.

امسال بنا به فرموده مقام معظم رهبری سال دولت و ملت/همزبانی و همدلی /نامگذاری شده /به همین منظور از واحد رادیو آبادان برنامه ای تولیدی تحت عنوان به اتفاق تهیه شده تا بتواند به موازات شعار سال جاری/درجهت تحقق اهداف نامگذاری سال 94 گام بردارد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : مصطفی رضازاده

گوینده:سهیلا جاسمی

گزارشگر:محمود رزمه

تاریخ تولید: 1394